Důležité informace

Volební valná hromada

se koná 2.7.2021 od 17:00 v restauraci Sparta – Sulkov

Členské příspěvky

je možné platit převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100 s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.

Hledáme kandidáta

na člena představenstva svazu. Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili panu J. Rédlovi: redl.jaroslav@seznam.cz, tel.: 603 146 045.

Bankovní spojení

107-6836400247/0100

Kontaktní email

schkpkk@seznam.cz

Sledujte nás na FB

Plán akcí na rok 2021

– valná hromada – 5. 2. 2021, restaurace Sparta Sulkov, tato valná hromada bude volební
– výstava hřebců – 20. 3. 2021 Spálené Poříčí – návrh zamítnut, místo i termín akce tak zůstávají v řešení
– pony výstava Plasy – 13. – 15. 8. 2021, Plasy
– výstava tříletých klisen a klisen s hříbaty – 7. 8. 2021, Svržno, odsouhlaseno
– výkonnostní zkoušky – 14. 9. 2021, Mariánské Lázně
– výkonnostní zkoušky a výstava chladnokrevných – 16. 7. 2021, Zdeslav

Jak se stát členem

stačí vyplnit přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (oba formuláře zde ke stažení) a zaslat je emailem hospodářce – Jana ŠŮSOVÁ
email: susova-jana@seznam.cz, tel.: 607 225 986 nebo předsedovi svazu – Jaroslav RÉDL
email: redl.jaroslav@seznam.cz, tel.: 603 146 045 nebo je přinést na kteroukoli námi pořádanou akci, výstavu či valnou hromadu a odevzdat osobně

Výhody členství pro chovatele

– zvýhodněné ustájení koní na námi pořádaných akcích nebo ustájení zdarma
– startovné zdarma pro klisny v rámci kol šampionátu skoku ve volnosti tříletých
– příspěvky na cestovné při účasti na námi pořádaných akcích s vlastním koněm
– jednou ročně pozvánka na valnou hromadu svazu se zajištěným občerstvením

Cena
– členství ve SCHKPKK činí příspěvek 300 Kč/rok
– z toho 100 Kč představuje roční příspěvek ASCHK, tento příspěvek se platí pouze jednou, pro případ, že jste členem i jiných chovatelských svazů
– za příspěvek ASCHK je každému členu zasílán zdarma jednou za 2 měsíce časopis Koně

Aktuality

Šampionát mladých koní – 5.-9.8. – Martinice

Třetí místo obsadil Arisco-M západočeského chovatele Ve dnech 5.-9. srpna proběhl Martinický šampionát mladých koní. Po dvou kvalifikacích se do nedělního finále probojovalo vždy 30 nejlepších koní kategorie. Mezi čtyřletými si účast ve finále vybojoval Martin Štorkán...

VZ Filipova Hora – 18.7.2015

Sobota 18. července patřila ve Filipově Hoře na Domažlicku oblastní výstavě a zkouškám výkonnosti tříletých chladnokrevných klisen. V krásné přírodě uprostřed lesů a luk,  připravili Josef Rajšl s dcerou Janou a Janem Randou opět zdařilou akci, kterou ukončilo večerní...

OP 3 letých TK – 6.7.2015 – Svržno

Šampionkou Indoctra Státní svátek Mistra Jana Husa patřil patřil ve Svržně na Domažlicku přehlídce tříletých teplokrevných klisen západočeské oblasti. Bohužel majitelé  dovezli pouze šest klisen, i když podle hodnocení na jarních svodech by si...

Oblastní kvalifikace chladnokrevníků – Zdeslav – 30.5.2015

V sobotu 30.května uspořádala rodina Jandů ve Zdeslavi společně s SCHKZČ, Svazem chovatelů ČMB-Čechy II a obcí Poleň soutěže určené chladnokrevným koním. Bojovalo se o účast v celostátním finále. Pořadatelům tradičně nepřálo počasí, ale i tak se sjelo celkem 25 koní....

Fotogalerie

KMK 2014


Kontakty

Předseda Svazu
Jaroslav RÉDL
email: redl.jaroslav(zavináč)seznam.cz | tel.: 603 146 045

Místopředseda Svazu
Zdeněk KNOR
email: b.knor(zavináč)seznam.cz | tel.: 606 950 775

Členové
Jana BŘEZINOVÁ
email: Legacy.k(zavináč)seznam.cz
tel.: 731 478 164

Tomáš JANDA – kontaktní člen předsednictva pro oblast chovu chladnokrevných koní
email: jandazdeslav10(zavináč)seznam.cz | tel.: 607 502 445

Michaela KODADOVÁ
email: kone.svrzno(zavináč)seznam.cz | tel.: 777 231 549

Jindřich MACÁN
email: macanova.marie(zavináč)seznam.cz | tel.: 606 307 362

Jana ŠŮSOVÁ
email: susova-jana(zavináč)seznam.cz | tel.: 607 225 986

Jana PROKOPCOVÁ
email: janavanis(zavináč)seznam.cz | tel.: 724 081 519

Jitka POLÁKOVÁ
email: polakova(zavináč)equipol.cz | tel.: 724 151 278

Petra VRANÁ
email: petra.vrana(zavináč)seznam.cz | tel.: 603 540 747  

Ing. Vladimír IHA
tel.: 607 843 056

Neváhejte nás kontaktovat:

O nás

Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje, dříve Západočeského kraje, (dále jen „Svaz“) byl založen v roce 1992. Hlavními zakládajícími členy byli pánové Milan Košan, Jan Fišer, Miroslav Zienert, Ing. Václav Nágr a Ing. Miloslav Mentlík. Těmto zakládajícím členům, ale rovněž všem ostatním, kteří se na založení svazu podíleli, se během několika let podařilo vytvořit konsolidovaný a funkční svaz chovatelů a příznivců koní, který zejména prostřednictvím svého předsednictva je schopen zajistit chovatelům v oblasti přenos informací z chovu koní v republice i v Evropě. Svaz od svého založení do dnešní doby sdružuje chovatele všech plemen koní, a to jak koní zařazených do jednotlivých plemenných knih, tak koní tzv. bez původu. Zahrnuje oblast bývalého Západočeského kraje, to znamená nynějšího kraje Plzeňského a Karlovarského a ve Svazu jsou zaregistrovaní i chovatelé z Ústeckého kraje a dokonce i z Prahy. Svaz je liberálně otevřen  i pro chovatel, kteří mají sídlo mimo Západočeský kraj, ale mají o členství ve Svazu zájem. Svaz poskytuje chovatelům informační a poradenské služby, a to prostřednictvím odborníků, kteří jsou členy svazu, Svaz poskytuje veškeré dostupné informace z oboru chovatelství, veterinární medicíny, krmivařiny apod.

Stalo se již dobrou tradicí, že Svaz pořádá v průběhu roku výstavy koní zaměřené na plemenné hřebce, chovné klisny, mladé klisny a dorost. Při těchto akcích mají chovatelé jedinečnou možnost porovnat kvalitu svých odchovů a současně získat ucelené informace o novinkách v chovu jednotlivých plemen. Na každou chovatelskou akci je zvána odborná komise složena jednak z členů Svazu, do komisí jsou zváni i renomovaní chovatelé z jiných oblastí.

Koně odchovaní členy Svazu již získali řadu ocenění na celostátních přehlídkách (klisny ČT získaly několik velmi dobrých umístění ve finále celostátních přehlídek), významné úspěchy zaznamenali také chovatelé  malých plemen (welsh pony a cob, shetland pony, Shagya arab a huculských koní) a to jak na domácí scéně tak i v zahraničí.

Financování chovatelských akcí zajišťuje Svaz z části z vlastních prostředků, z části čerpá z prostředků státního rozpočtu. Vedle významných chovatelských přehlídek Svaz ze svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvky na akce pořádané chovateli málopočetných plemen a rovněž tak na akce pořádané chovateli chladnokrevných koní. Zde je třeba uvést, že se jednánejen o přehlídky cjhladnokrevných koní, ale i zkoušky mladých chladnokrevných klisen, soutěž v orbě a soutěž v těžkém tahu.

Činnnost Svazu se řídi stanovami. Vrcholným orgánem Svaz je Valná hromada, která se schází jednou za rok. Každé čtyři roky je valnou hromadou voleno předsednictvo Svazu, které je patnáctičlenné. Členové předsednictva pak ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Předsednictvo vede Svaz mezi jednotlivými Valnými hromadami. Valná hromada navrhuje a schvaluje delegáty, kteří pakhájí zájmy chovatelů sdružených ve Svazu na jednání Asociace svazů chovatelů koní ČR.

Důležité odkazy

Zemské hřebčince

Zemský hřebčinec v Písku
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

Zemský hřebčinec v Tlumačově
www.hrebcinectlumacov.wz.cz
e-mail: hrebcinec-tlumacov@volny.cz

Equiservis konzulent s.r.o.
Oblast Západních Čech
Ing. Jan Šíma
tesl.: 777 242 685
e-mail: lucie.simova@seznam.cz

Státní orgány

Ministerstvo zemědělství ČR, odbor živočišných komodit
Ing. Jiří Machek
tel.: 221 812 450
e-mail: machek(zavináč)mze.cz
www.mze.cz

Česká plemenářská inspekce
e-mail: sekretariat@cpinsp.cz
www.cpinsp.cz

Asociace svazů chovatelů koní ČR
Blahoslav Políček
tel.: 731 482 476
e-mail: info@aschk.cz
www.aschk.cz

Chovatelské svazy

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHCT)
Ing. Markéta Nováková
777 319 692
e-mail: schct@tiscali.cz
www.ctsvaz.cz

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka (SCHSC)
Ing. Zdeněk Muller
tel.: 603 501 056
e.mail: muller@pce.cz

Ing. J. Jelínek
tel.: 777 855 006
e-mail: jelineking@seznam.cz
www.studbooks.cz

Svaz chovatelů moravského teplokrevníka (SCHMT)
Ing. J. Burešová
tel.: 732 206 628
e.mail: farma-bures@seznam.cz
www.moravskyteplokrevnik.wz.cz

Kůň kinský
Libuše Půlpánová
tel.: 602 300 128
e-mail: equus.kinsky@volny.cz
www.equus-kinsky.cz

Plnokrevný arab
J. Lacina
www.achpak.cz

Shagya arab
Otto Dlabola
tel.: 491 814 259

Českomoravský belgický kůň
ASCHK ČR
tel: 382 210 644
e-mail: info@aschk.cz
www.cmbk.cz

Norik a slezský norik
Tomáš Janda
tel.: 607 502 445
e-mail: info@aschk.cz

Český sportovní pony
Markéta Nevřívá
tel.: 606 761 817
e-mail: marketa.nevriva@univit.cz

Svaz chovatelů shetland pony
T. Bruková
tel.: 606 805 828
e-mail: schshp@schshp.wz.cz

Welšská plemena (sekce A, B, C, D a WPBR)
Blahoslav Políček
tel.: 731 482 476
e-mail: info@aschk.cz
www.welsh-cz.info

Welsh pony
Ivan Vuuerenova
tel.: 605 947 208
e-mail: info@welsh-cz.info
www.welsh-cz.info

Hafling
Rudolf Nachtigal
tel.: 602 523 002
e.mail: rudolfnachtigal@seznam.cz
www.haflingove.cz

Hucul
Ing. J. Jelinek
tel.: 777 855 006
e-mail: jelineking@seznam.cz

Lipicán
M. Maršálková
e-mail: info@lipican.cz
www.lipican.cz

Kladrubský kůň
Z. Dyková
469 681 135
e-mail: slatinany@nhkladruby.cz
www.nhkladruby.cz

Jockey club ČR (anglický plnokrevník)
e-mail: dostihy@dostihy.cz
www.dostihy.cz

Česká klusácká asociace (klusácká plemena)
e-mail: trotting@czetra.cz
www.czetra.cz