Pozvánka na oblastní členskou schůzi členů svazu chovatelů ČT – 7.2.2020

POZVÁNKA NA OBLASTNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČLENŮ SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA,  z.s.                                                                                                             

Vážení členové SCHČT,

dovolujeme si Vás pozvat na oblastní členskou schůzi SCHČT

Datum a místo konání:  7.2.2020  Restaurace Sparta – Sulkov u Plzně

Zahájení:   cca 19.00h

Program jednání:

  • Zahájení schůze
  • Zpráva o situaci v SCHČT v roce 2019
  • Zpráva o termínech hlavních chovatelských akcí v roce 2020
  • Volba garanta oblasti
  • Volba delegátů na konferenci 2020
  • Různé

Oblastní členská schůze (dílčí) je dle Stanov SCHČT schůzí všech členů SCHČT v příslušné oblasti. Každý člen je tedy oprávněn se zúčastnit svolané oblastní členské schůze. Členové hlasují dle svých oprávnění v souladu se stanovami. Každý člen je oprávněn nechat se na společné schůzi zastoupit na základě písemné plné moci jinou osobou, nejlépe jiným členem spolku. Zmocněnec je povinen plnou moc předložit nejpozději při úvodní prezentaci na schůzi.

Součástí pozvánky je vzorová plná moc, kterou je možno využít k zastoupení jiným členem spolku.

Předsednictvo připomíná, že je nezbytné uhradit členský příspěvek za rok 2020 do 25. března 2020.                                                                                      

Předsednictvo připomíná, že uhrazení členských příspěvků bude rozhodné i pro stanovení počtu delegátů příslušné oblasti na celostátní konferenci.

celá pozvánka včetně plné moci (pdf)